Ποιότητα

Όπως είναι φυσικό οι πελάτες μας αναμένουν από εμάς προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εμείς με τη σειρά μας, αναμένουμε το ίδιο από τους παραγωγούς και προμηθευτές μας με τους οποίους διατηρούμε στενή συνεργασία, πάντα με κοινό γνώμονα την άριστη ποιότητα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στα πιο κάτω σημεία.

 

Καλλιέργεια

Δημιουργήσαμε μια ομάδα από έμπειρους και συνεργάσιμους παραγωγούς πατατών με τους οποίους διατηρούμε άριστες σχέσεις. Όλοι τους εφαρμόζουν καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όπως π.χ. το «Globalgap». Οι καλλιέργειες τους παρακολουθούνται καθ’ όλη τη πορεία τους από έμπειρους γεωπόνους. Τους συμβουλεύουμε για το πως θα πετύχουν μια υγιή σοδειά, τους καθοδηγούμε σχετικά με τους τρόπους καλλιέργειας των διάφορων ποικιλιών πατατών και τους εκπαιδεύουμε πάνω στις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της γεωργίας. Παράλληλα, κάθε χρόνο κατόπιν ερευνάς επιλέγουμε μερικές από τις πιο καινούργιες και υποσχόμενες ποικιλίες πατατών και σε συνεργασία με τους γεωργούς μας, τις καλλιεργούμε σε πειραματική κλίμακα ούτως ώστε να αξιολογήσουμε το πως ανταποκρίνονται στις κυπριακές κλιματολογικές συνθήκες. Αυτές που έχουν την πιο θετική αξιολόγηση και τα καλύτερα αποτελέσματα, εντάσσονται στον κατάλογο με τις ποικιλίες παραγωγής μας, αφού πρώτα βεβαίως γίνει έρευνα για τη δυνατότητα διάθεσης τους στις αγορές.

 

Συγκομιδή και Συσκευασία

Ο σωστός χειρισμός των πατατών είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την διασφάλιση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο, γίνονται συστηματικοί έλεγχοι τόσο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή όσο και για τη συσκευασία των πατατών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβουλεύουμε τους παραγωγούς μας να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους ενώ και η εταιρεία πράττει το ίδιο για τα μηχανήματα του συσκευαστηρίου. Επιπλέον, όλα τα υλικά συσκευασίας ελέγχονται σε συστηματική βάση.

 

Ποιοτικός Έλεγχος

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο, γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συσκευασία), προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για κάθε ποιοτικό έλεγχο που διεξάγεται, διατηρούνται αρχεία καθώς και δείγμα προϊόντος.

 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Προδιαγραφές

Τόσο η καλλιέργεια όσο και η συσκευασία των προϊόντων μας γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Το πρότυπο «Globalgap» εφαρμόζεται στις καλλιέργειες πατατών, το σύστημα ελέγχου ποιότητας «ΙSO 22000:2005» εφαρμόζεται στους χώρους του συσκευαστηρίου εξασφαλίζοντας την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων, ενώ σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών μας εφαρμόζουμε και άλλα σχετικά πρότυπα όπως το «M&S Field to Fork» κ.ά. Τέλος, η εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα «SEDEX» (Πρόγραμμα Ανταλλαγής Πληροφοριών Δεοντολογίας).