Το Όραμά Μας

Το όραμά μας είναι η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στις εξαγωγές κυπριακών πατατών και η διεύρυνση του δικτύου των πωλήσεών μας κατά κύριο λόγο εκτός Κύπρου.

 

Οι Στόχοι Μας

 • Να συνεχίσουμε τη διάθεση φρέσκων προϊόντων υψηλής ποιότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 • Να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την εταιρεία μας και την καλή της φήμη ως μια πρωτοπόρο επιχείρηση συσκευασίας και διανομής φρέσκων προϊόντων στην Κύπρο, με επίκεντρο τον πελάτη.
 • Να παραμείνουμε προσηλωμένοι με στόχο την ευημερία των παραγωγών μας, με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον.
 • Να επιδιώξουμε το άνοιγμα νέων αγορών, κάτι που θα φέρει περαιτέρω ανάπτυξη και ευημερία στον κλάδο της κυπριακής πατάτας αλλά και στην Κύπρο γενικότερα.

 

Στρατηγική και Καινοτομίες

Αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης για φρέσκα κυπριακή πατάτα

 • Προώθηση της φρέσκιας κυπριακής πατάτας στην αγορά
 • Δημιουργία ευκαιριών για εξαγωγές φρέσκιας κυπριακής πατάτας
 • Διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων στους πελάτες μας
 • Ενημέρωση για τους τρόπους μαγειρέματος της πατάτας
 • Ενημέρωση για τη θρεπτική αξία της πατάτας
 • Αναζήτηση νέων ποικιλιών με βελτιωμένη ποιότητα και γεύση

Βελτίωση της επιχείρησής μας

 • Έρευνα και ανάπτυξη για να «κτίσουμε» μια καλύτερη επιχείρηση
 • Εξέλιξη και καινοτομίες για εξοικονόμηση κόστους και βελτίωση της αποδοτικότητας
 • Επένδυση, υιοθετώντας τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές τεχνολογίες για να παραμένουμε πάντα ανταγωνιστικοί
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
 • Διασφάλιση πιστοποιήσεων βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών

Βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των καλλιεργητών

 • Ενημέρωση των καλλιεργητών σχετικά με καινούρια προϊόντα, καθοδήγηση και βοήθεια για καλύτερη παραγωγή
 • Ενθάρρυνση των καλλιεργητών για υιοθέτηση και χρήση της νέας τεχνολογίας
 • Εισαγωγή μεθόδων παραγωγής με χαμηλότερο κόστος
 • Προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης