Οι Ποικιλίες Μας

Παράγουμε διάφορες ποικιλίες πατατών οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερεις εμπορικές κατηγορίες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

 Λιανικής        Παραδοσιακές        Για τηγάνι        Για πατατάκια (τσιπς)    
   Annabelle pdf    Allison pdf    Jelly pdf    Hermes pdf  
                                 
   Antonia
pdf    Colomba pdf    Laura pdf    Lady Claire pdf  
                                 
   Blue Belle
pdf    Georgina pdf    Nectar pdf    Lady Rosetta pdf  
                                 
   Charlotte pdf    Nectar pdf                  
                                 
   Colomba pdf    Panther pdf                  
                                 
   Elfe pdf    Spunta pdf                  
                                 
   Georgina pdf                          
                                 
   La Vie pdf                          
                                 
   Laura pdf                          
                                 
   Marabel pdf                          
                                 
   Marilyn pdf                          
                                 
   Mulberry Beauty pdf                          
                                 
   Nectar pdf                          
                                 
   Noblesse pdf                          
                                 
   Panther pdf                          
                                 
   Sunita pdf                          
                                 
   Violet Queen pdf                          
                                 
   Vivaldi
pdf