ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Α.Σ. Πηλαβάκης Λτδ βρίσκονται σε μια κατ’ εξοχήν περιοχή πατατοκαλλιέργειας, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Η εταιρεία διαθέτει δύο εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν περίπου 15,000 τετραγωνικά μέτρα, σχεδιασμένες σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων.

Στο αρχικό κτίριο στεγάζονται η μονάδα πλυσίματος των πατατών και εκτεταμένοι χώροι αποθήκευσης σε ψύξη. Από το κτίριο αυτό, φορτώνονται και τα προϊόντα που προορίζονται για την εγχώρια αγορά.

Στις νεώτερες εγκαταστάσεις υπάρχουν τρεις εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής, με δυνατότητα συσκευασιών διαφορετικού βάρους η κάθε μια. Οι δύο από αυτές μπορούν να χειριστούν συσκευασίες των 20, 25 και 1000 κιλών, με συνολικό όγκο παραγωγής 25 τόνους ανά ώρα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία των πατατών για εξαγωγή και για βιομηχανική χρήση. Η τρίτη μονάδα παραγωγής χρησιμοποιείται για συσκευασίες των 3 και 5 κιλών οι οποίες προορίζονται για τις χονδρικές αγορές και τις υπεραγορές της Κύπρου. Η μονάδα αυτή είναι σε θέση να διαχειρίζεται συνολικά 6 τόνους ανά ώρα και βρίσκεται σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις φιλοξενούν επίσης τα γραφεία, εγκαταστάσεις για το προσωπικό, εργαστήριο ελέγχου ποιότητας και επιπλέον χώρους ξηρής αποθήκευσης.

Για να καταστεί δυνατή η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, η εταιρεία χρησιμοποιεί μια σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού διακίνησης των προϊόντων, από και προς τις κτιριακές μας εγκαταστάσεις καθώς και για τη φορτοεκφόρτωση οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Εξειδικευμένη υπηρεσία διαχείρισης και διανομής αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων στις αγορές χονδρικής πώλησης, στις υπεραγορές και σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων σε όλη την Κύπρο και το εξωτερικό.